วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ 22:51 |  

กลองชุด YAMHA GIGMAKER

BNG MUSIC ตัวแทนจำหน่ายเครื่องดนตรี YAMAHA อย่างเป็นทางการ ขอเสนอ กลองชุด รุ่นใหม่ล่าสุดของ YAMAHA "GIGMAKER" เปิดตัวก่อนใคร (อีกแล้ว) ในประเทศไทย

ประกอบด้วย

-กลอง 2 หน้า 5 ใบ ไม้ 6 ชั้น (เฉพาะกระเดื่อง 7 ชั้น)

--Bass Drum (RBD522) 22" x 16"

-Tom Tom (RTT512) 12" x 9"

-Tom Tom (RTT613) 13" x 9.5"

-Floor Tom (RFT616) 16" x 16"

-Snare Drum (RSD1455) 14" x 5.5"

-เนื้อไม้ BASSWOOD POPLAR

-ขา HH YAMAHA (HS651W) 1 ตัว

-ขาแฉ YAMAHA (CS651W) 1 ตัว

-ขาสแนร์ YAMAHA (SS650W) 1 ตัว

-กระเดื่องเดี่ยว YAMAHA (FP6110) 1 ตัว

-ขายึดทอม (TH942BM x 2) พร้อมก้านยึดระบบลูกบอล ปรับมุมอิสระได้

-สี ดำ

-ผลิตจากประเทศอินโดนีเซีย

-ราคาตั้ง 28900 บาท

กลองชุด YAMHA STAGE CUSTOM ADVANTAGE

HIT!! กลองชุด รุ่นที่เป็นที่นิยมและดังที่สุดของ YAMAHA รุ่น STAGE CUSTOM ADVANTAGE ประกอบด้วย

-กลอง 2 หน้า 5 ใบ ไม้ 8 ชั้น (เฉพาะ Bass Drum ไม้ 9 ชั้น)

--Bass Drum (SBD622Y) 22" x 17"

-Tom Tom (STT612Y) 12" x 10"

-Tom Tom (STT613Y) 13" x 11"

-Floor Tom (SFT616Y) 16" x 16"

-Snare Drum (SSD065A) 14" x 5 1/2"

-เนื้อไม้ BIRCH, PHILIPINES MAHOGANY & FALKATA SHELL

-ขา HH YAMAHA (HS740) 1 ตัว

-ขาแฉบูม YAMAHA (CS745) 2 ตัว

-ขาสแนร์ YAMAHA (SS740) 1 ตัว

-กระเดื่องเดี่ยว YAMAHA (FP700) 1 ตัว

-ขายึดทอม (TH945A) พร้อมก้านยึดระบบลูกบอล ปรับมุมอิสระได้

-สี Fade Brown Amber, Fade Raven Black, Fade Cranberry Red, Fade Marina Green, Fade Purple Blue, Fade Yellow Natural, Natural Wood.

-ราคาตั้ง 49600 บาท

-ผลิตจากประเทศอินโดนีเซีย

กลองชุด YAMAHA TOUR CUSTOM

HIT!! กลองชุด รุ่นใหม่ล่าสุดของ YAMAHA รุ่น TOUR CUSTOM

ประกอบด้วย

-กลอง 2 หน้า 5 ใบ ไม้ 6 ชั้น (เฉพาะเบสดรัม 7 ชั้น)

--Bass Drum (TBD822U) 22" x 17"

-Tom Tom (TTT812U) 12" x 9"

-Tom Tom (TTT813U) 13" x 10"

-Floor Tom (TFT816) 16" x 16"

-Snare Drum (TSD0846) 14" x 6"

-เนื้อไม้ MAPLE 100%

-ขายึดทอม (TH945A) พร้อมก้านยึดระบบลูกบอล ปรับมุมอิสระได้

-สี Black Onyx, Ocean Blue, Sakura White, Brown Sunburst

-ราคาตั้ง 48000 บาท

****กรณีรวม HARDWARE **** ประกอบด้วย

-ขา HH YAMAHA (HS740) 1 ตัว

-ขาแฉบูม YAMAHA (CS845) 2 ตัว

-ขาสแนร์ YAMAHA (SS740) 1 ตัว

-กระเดื่องเดี่ยว YAMAHA (FP8210) 1 ตัว

-ราคาตั้ง 59600 บาท

-ผลิตจากประเทศอินโดนีเซีย

กลองชุด YAMHA STAGE CUSTOM NOUVEAU

HIT!! กลองชุด รุ่นที่เป็นที่นิยมและดังที่สุดของ YAMAHA รุ่นใหม่สุด STAGE CUSTOM NUVEAU ประกอบด้วย

-กลอง 2 หน้า 5 ใบ ไม้ 8 ชั้น

--Bass Drum (SBD622UN) 22" x 17"

-Tom Tom (STT612UN) 12" x 10"

-Tom Tom (STT613UN) 13" x 11"

-Floor Tom (SFT616UN) 16" x 16"

-Snare Drum (SSD065A) 14" x 5 1/2"

-เนื้อไม้ BIRCH, PHILIPINES MAHOGANY & FALKATA SHELL

-ขา HH YAMAHA (HS740) 1 ตัว

-ขาแฉบูม YAMAHA (CS745) 2 ตัว

-ขาสแนร์ YAMAHA (SS740) 1 ตัว

-กระเดื่องเดี่ยว YAMAHA (FP7210) 1 ตัว

-ขายึดทอม (TH945A) พร้อมก้านยึดระบบลูกบอล ปรับมุมอิสระได้

-สี Honey Amber, Fade Cranberry Red, Natural Wood.

-ราคาตั้ง 49600 บาท

-ผลิตจากประเทศอินโดนีเซีย

กลองชุด YAMHA OAK CUSTOM

HOT!! กลองชุด รุ่นที่คุณภาพสูง ของ YAMAHA รุ่นใหม่สุด OAK CUSTOM

ประกอบด้วย

-กลอง 2 หน้า 5 ใบ ไม้ 8 ชั้น

--Bass Drum (NBD822U) 22" x 17"

-Tom Tom (NTT810U) 10" x 8"

-Tom Tom (NTT812U) 12" x 9"

-Floor Tom (NFT816) 16" x 16"

-Snare Drum (NSD085A) 14" x 5 1/2"

-เนื้อไม้ OAK, PHILIPINES MAHOGANY & FALKATA SHELL

-ขา HH YAMAHA (HS840) 1 ตัว

-ขาแฉบูม YAMAHA (CS845) 2 ตัว

-ขาแฉตรง YAMAHA (CS845) 1 ตัว

-ขาสแนร์ YAMAHA (SS840) 1 ตัว

-กระเดื่องเดี่ยว YAMAHA (FP9310) 1 ตัว

-ขายึดทอม (TH945A) พร้อมก้านยึดระบบลูกบอล ปรับมุมอิสระได้

-เก้าอี้กลอง YAMAHA (DS840) 1 ตัว

-ไม้กลอง Vicfirth 1 คู่

-สี York Honey Amber Oak, Red Oak, Musashi Black, Silver Sparkle.

-ราคาตั้ง 111100 บาท

-ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

กลองชุด YAMAHA RECORDING CUSTOM

TOP!! กลองชุด รุ่นที่คุณภาพสูง ของ YAMAHA รุ่น RECORDING CUSTOM

ประกอบด้วย

-กลอง 2 หน้า 5 ใบ ไม้ 8 ชั้น

--Bass Drum (BD922) 22" x 17"

-Tom Tom (TT912Y) 12" x 9"

-Tom Tom (TT913Y) 13" x 11"

-Floor Tom (FT916Y) 16" x 16"

-Snare Drum (NSD085A) 14" x 6 1/2"

-เนื้อไม้ BIRCH

-ขา HH YAMAHA (HS840) 1 ตัว

-ขาแฉบูม YAMAHA (CS845) 2 ตัว

-ขาแฉตรง YAMAHA (CS845) 1 ตัว

-ขาสแนร์ YAMAHA (SS840) 1 ตัว

-กระเดื่องเดี่ยว YAMAHA (FP9310) 1 ตัว

-ขายึดทอม (TH945A) พร้อมก้านยึดระบบลูกบอล ปรับมุมอิสระได้

-เก้าอี้กลอง YAMAHA (DS840) 1 ตัว

-ไม้กลอง Vicfirth 1 คู่

-สี Solid Black, Sherry Wood.

-ราคาตั้ง 139200 บาท

-ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

กลองชุด YAMAHA MAPLE CUSTOM


TOP!! กลองชุด รุ่นที่คุณภาพสูง ของ YAMAHA รุ่น MAPLE CUSTOM

ประกอบด้วย

-กลอง 2 หน้า 5 ใบ ไม้ 8 ชั้น

--Bass Drum (MBD1322) 22" x 17"

-Tom Tom (MTT1312) 12" x 9"

-Tom Tom (MTT1313) 13" x 11"

-Floor Tom (MTT1316) 16" x 16"

-Snare Drum (MSD0105) 14" x 5 1/2"

-เนื้อไม้ MAPLE

-ขา HH YAMAHA (HS840) 1 ตัว

-ขาแฉบูม YAMAHA (CS845) 2 ตัว

-ขาแฉตรง YAMAHA (CS845) 1 ตัว

-ขาสแนร์ YAMAHA (SS840) 1 ตัว

-กระเดื่องเดี่ยว YAMAHA (FP9310) 1 ตัว

-ขายึดทอม (TH945A) พร้อมก้านยึดระบบลูกบอล ปรับมุมอิสระได้

-เก้าอี้กลอง YAMAHA (DS840) 1 ตัว

-ไม้กลอง Vicfirth 1 คู่

-สี Vintage Natural, Turquoise Maple, Black Maple.

-ราคาตั้ง 177700 บาท

-ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

เขียนโดย webdevils_fam

0 ความคิดเห็น:

Visit the Site
MARVEL and SPIDER-MAN: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Motion Picture © 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 2007 Sony Pictures Digital Inc. All rights reserved. blogger template by blog forum